Home/Om Mentor
Om Mentor 2017-09-21T20:46:40+00:00

Storyn bakom Mentor

Efter mer än 10 års coachning och utbildning insåg vi att vi lagt grunden till en metod som kunde hjälpa många fler.
Metoden blev Mentor, ett unikt IT-stöd för att stärka det coachande ledarskapet. I grunden handlar det om att chefer och medarbetare delar samma målbild.

När man tillsammans sätter målen och vägen dit, med konkreta aktiviteter, blir det lättare att nå den positiva utveckling alla vill. Till det krävs regelbunden reflektion och feedback, för att alla ska ta ansvar för sin egen utveckling. Här blir Mentor en kvalitetssäkring av företagets och medarbetarnas utveckling.

Med Mentor erbjuder vi ditt företag ett molnbaserat IT-stöd på licens för stöd vid medarbetarutveckling eller som en del i vårt koncept med långsiktig och hållbar utbildning.

Med Mentor arbetar du dels med historiken, men framförallt med fokus på vad som ska göras för att nå uppställda mål. Med Mentor håller du som ledare ordning på att utvecklingen är konstant och att alla har samma bild av vad som är målen. Alla i organisationen utvecklas åt samma håll och du ser enkelt vem som behöver coachas och utbildas mer, och inom vad.

Bolagets medarbetarutveckling kvalitetssäkras.

Tillbaka till startsidan