Home/Nyheter/PILOTSUDIE INLEDD PÅ AKADEMISKA SJUKHUSET

PILOTSUDIE INLEDD PÅ AKADEMISKA SJUKHUSET

Vi på Mentor är stolta att meddela att Akademiska sjukhuset i Uppsala under sommaren och fortsättningsvis även under hösten, i en pilotstudie, valt att använda Mentors reflektionslogg. Anledningen till att man gått med i pilotstudien är för att se huruvida Mentor med funktionen reflektionsloggen kan minska stress inom vården. I dagsläget används reflektionsloggen av sjuksköterskor och läkare inom olika avdelningar på Akademiska.

Genom Mentors reflektionslogg får användaren chans att känna sig sedd och skapa ett tydligt, strukturerat arbete vilket vi sett medför en kontinuerlig medarbetarutveckling. Detta i sig skapar engagemang och långsiktig hållbarhet på jobbet.

Pilotstudien stöds av Vinnova där målet är att se om och hur systemet kan minska sjukskrivningar.

Om Vinnova:
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Detta gör man främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer. Visionen är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som det är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. (källa)

Relaterad artikel i ämnet: https://www.dagenssamhalle.se/debatt/vardens-vardagsproblem-kraver-digitala-losningar-18246

Tack till vår partner Vectorplan som driver projektet tillsammans med oss.

2017-11-13T14:04:41+00:00 23 augusti, 2017|Nyheter|