Vi behöver inte leta länge för att förstå att kunskapen om vikt av reflektion och feedback finns. Det vi däremot behöver leta efter är hur den kunskapen används. Ur en inspirerande föreläsning med utbildaren, föreläsaren och rådgivaren Johan Book från Motivationsbyrån tar vi med oss några ord som är väl värda att lägga på minnet.

”Forskning visar att företag med engagerade anställda har mindre sjukfrånvaro, presterar bättre och är i snitt 22 procent mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter”.

Det här sätter fingret på målet med vår resa. Att hjälpa företag hålla sina anställda engagerade och framgångsrika i sina roller, vilket i sin tur kommer leda till strategisk vinst för organisationen. Pia Nilsson, vd och grundare av HR2 Systems och Mentor, hade precis som många andra chefer förstått att engagerade medarbetare presterar bättre. Men hur får man medarbetarna engagerade? Jo, genom tydliga mål, feedback och tid för reflektion. Något som, i den oftast stressiga arbetsvardagen, är lättare sagt än gjort.

Nå hög ledarskapskvalitét
Genom systemet Mentor gör vi det enkelt för dig som chef att blottlägga de behov dina medarbetare har. Kanske läggs det i dagsläget för mycket tid på jobb som egentligen inte leder till målet. Men hur ska man kunna veta det?

Goal-setting theory of Motivation av Edwin Locke sätter en grund med konkret forskning som förklarar det er arbetsplats kan uppnå genom uppföljning, feedback, målengagemang och delaktighet. Nämligen att det ökar prioritering, motivation och uthållighet hos medarbetaren.

Med Mentor blir det roligare att gå till jobbet
Det blir inte bara för medarbetaren – med tydliga målsättningar, feedback och uppföljning – roligare att gå till jobbet utan även för ledaren. Efter återkoppling med en av våra kunder fick vi höra att chefen fann det betydligt roligare att gå till jobbet efter helgen då det på måndagen var dags för denne att äntligen få ge feedback till sina medarbetare.

Mentor hjälper inte bara till med tydlig måluppsättning utan engagerar användarna att faktiskt ta sig tid till det som sätter grunden i ett lyckat arbete – att skapa förutsättningar som gör att mål kan uppnås.

2017-06-13T14:41:46+00:00 13 juni, 2017|Mentor|

Vi vet att ni vill vara en engagerad arbetsplats. Men det är skillnad på att vilja och att göra. Mentor är branschöverskridande och finns för att förenkla era processer så ni kan lyckas med era strategier.

LADDA NER APPEN
LOGGA IN
BOKA DEMO