Hem 2018-02-01T08:34:52+00:00

Effektivt
Coachande
Ledarskap

Verktyget För både
chef och medarbetare

Kontakta oss
Läs mer här

VAD GER COACHANDE LEDARSKAP?

  • Skapar delaktighet

  • Skapar samsyn

  • Ger medarbetaransvar

  • Ger kontinuerlig utveckling

  • Stöder det kontinuerliga ledarskapet

  • Alla blir sedda och hörda

Mentor är det digitala verktyget du behöver för att effektivt kunna införa ett coachande ledarskap i din organisation. Med Mentor får du tillgång till de strukturerade verktyg som möjliggör för dig att tillämpa ett modernt, agilt ledarskap.

PERSONLIGA MÅL

Med Mentor sätter du enkelt upp personliga mål för dina medarbetare. De följer upp sina mål och visar dig framstegen, vilket bidrar till ökad delaktighet och egenansvar.

VERKSAMHETSMÅL

Bryt enkelt ned verksamhetens mål till enhetsnivå. Ansvariga följer upp och visar framsteg själva och resultaten ackumuleras uppåt och alla blir delaktiga i hela organisationens mål.

REFLEKTION

Medarbetarnas viktigaste funktion i Mentor – enligt dem själva. Individens egotid för reflektion, den enskilt viktigaste faktorn för egenutveckling. Ledaren ger feedback på medarbetarens egna tankar kring sin utveckling och situation.

FEEDBACK

Ledaren ger feedback på medarbetarnas reflektioner, vilket är det som medarbetare mest saknar. Direktkontakten lägger grunden för bättre kommunikation och ett fungerande coachande ledarskap.

COACHNING

Följ egna mallar för ledning och uppföljning av medarbetares prestation. Arbetsformen ger stöd för konstruktiv feedback som leder till förbättrade resultat.

UTVÄRDERINGAR

Utvärdera arbetsflöden eller situationer med egna mallar. Jämför flera, och se enkelt vilka förbättringsområden och utbildningsbehov du behöver prioritera för att förbättra organisationens resultat.

NOTERINGAR

Dokumentera kommunikation för att minska missförstånd. Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav i AFS 2015:4 på dokumenterad transparens, tydlighet och historik.

ORDMOLN – TA TEMPEN PÅ ORGANISATIONEN

Få en snabb överblick på hur organisationen mår, via medarbetarnas mest taggade ord i reflektionen.

Aktuellt

Se alla inlägg

Sagt om Mentor

Partner

Kontakta våra partner direkt eller fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Vectorplan

vectorplan.com
Uppsala
+46 (0) 70-561 25 03
info@vectorplan.com

Anders Kinding utbildning och kommunikation AB

kinding.com
Stockholm
+46 (0) 70 540 1224
anders@kinding.com

Roberto Picornell

behaviour.se
Stockholm
+ 46 (0) 70 587 37 33
roberto.picornell@behaviour.se

Vill du bli en partner?

Vi söker partner som vill vara med och stötta organisationer i det coachande ledarskapet med hjälp av Mentor.
För mer information, kontakta HR2 Systems AB och Pia Nilsson på 070-384 45 08 eller info@hr2.se.